GENEA


STRONA GŁÓWNA DZIEJE RODZINY ALBUM RODZINNY DRZEWA GENEALOGICZNE INDEKSY KONTAKT


Leśniańscy, Kołosowscy, Charko, Kamińscy...

To nazwiska moich przodków - ludzi, których wojenna zawierucha przygnała na tereny dzisiejszej zachodniej Polski. Niektórzy znaleźli się tu wracając na kresy prosto z bitewnych pól, inni z robót w III Rzeszy a jeszcze inni przyjechali z terenów dzisiejszej Ukrainy i Białorusi, Lubelszczyzny, w pociągach repatryjacyjnych. Wygnani ze swych domów, jedni z nadzieją szybkiego doń powrotu, inni w poszukiwaniu lepszego życia w świecie zniszczonym przez wojnę. Wyrwani ze swych korzeni, oddzieleni od bliskich pozostali tu i założyli rodziny. Niektórzy żyją do dziś, doczekali się wnuków, prawnuków inni już... odeszli.

Historią mojej rodziny interesuję się od dawna. Należę do drugiego pokolenia urodzonego po tej stronie Buga. W miarę upływu lat coraz mniej pamiętamy o przeszłości, o często pogmatwanych losach naszych przodków. W trosce o to, aby dalsze pokolenia miały świadomość skąd się wywodzą postanowiłem stworzyć tą stronę. Znajdziecie na niej drzewa genealogiczne rodzin a także informacje, zdjęcia, dokumenty i pamiątki po ludziach, dzięki którym jesteśmy.